ANTIKVARISKA RENOVERINGAR I K-MÄRKTA BYGGNADER

Vi är Diplomerade för god Byggnadsvård av Museiföreningen i Halland Tycker ni om gamla hus så som vi gör så är vi er partner för er restaurering.

Vi utför antikvariska renoveringar, vilket betyder att vi bevarar den ursprungliga stilen på huset. vi använder rätt material för renoveringen.

Begreppet “K-märkt” används allmänt för byggnader och miljöer med ett kultur- historiskt värde.

K-märkt är alltså ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda byggnader och miljöer av kulturhistoriskt intresse.

Vi renoverar gärna k-märkta hus.

Kontakta oss på tel. 0300-566 995