Pågående projekt

Ring oss!  0707-22 11 87

BRF Poppel Park

Snart startar vi uppförandet av BRF PoppelPark.

Ett tryggt boende i en BRF med Villakänsla med Pool.

Fastigheten är omgärdad av en mindre mur och grind.

www.poppelpark.se

Tillbyggnad i Lösvirke

Tillbyggnad i vinkel utförd i lösvirke och Cellulosaisolering

Ingen plast i väggen. Vem vill bo i en plastpåse!

Ombyggnad av villa

Pågående ombyggnad av villa.

Elslingan på plats före fallspackling.

Renovering av Kulturhistoriskt intressant gård

Renovering och tillbyggnad av en kulturhistoriskt intressant gård.

Renoveringen och tillbyggnaden sker med bra materialval och rätt metoder.