KONTROLLANSVARIG

Ring oss!  0707-22 11 87

KONTROLLANSVARIG

Vi åtar oss uppdrag som Kontrollansvarig enligt Plan och Bygglagen 10kap §9-13

Bengt-Åke Sparrman är certifierad av Citac nr: SC0263-12
Jag bistår byggherren från bygglovsprocessen tills byggnationen är avslutad och ansökan om slutbesked är inlämnad till Kommunen.

Uppdraget som kontrollansvarig innebär att vara byggherren behjälplig och se till att lagar och förordningar följs

Läs mer här: