Integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www. sparrmanonatt.se fortsatt benämnd ”Hemsidan”), liksom att informera om de principer som styr när Sparrmans Bygger AB (”Sparrmans Bygger AB” eller ”vi”) behandlar personuppgifter vi exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan liksom under fliken Kontakt på Hemsidan.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 • De personuppgifter Sparrmans Bygger AB samlar in är sådana du anger vid kontakt med Sparrmans Bygger AB. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
 • Vi använder verktyget Google analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Sparrmans Bygger AB). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här, och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Sparrmans Bygger AB insamlar uppgifter om dig.
 • Vi publicerar ibland fotografier på Hemsidan från projekt vi varit involverade i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

BEHANDLINGEN

 • Sparrmans Bygger AB är måna om din integritet och det är därför viktigt för Sparrmans Bygger AB att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.
 • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig Sparrmans Bygger AB behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att Sparrmans Bygger AB:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt på Hemsidan.
 • Utöver vad som framgår ovan kommer Sparrmans Bygger AB inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.
 • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss finner du kontaktuppgifter under fliken Kontakt på Hemsidan.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

 • Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.
 • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem.
 • De personuppgifter vi samlar in behöver vi för att administrera våra uppdrag för er och Garantier, och i förekommande fall skicka ut information. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat uppdrag.
 • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida eller i vid mejlkonversation lagras hos vår hostingleverantör Wimlet Consulting AB i Göteborg.